WITAMY !
Rodzinny Ogród Działkowy Wisła PZD w Krakowie

Skład Zarządu

                     
                    
 
                   

KADENCJA 
                                  2019-2022

Prezes Ogrodu 
Małgorzata Wolak
Wiceprezes
Grzegorz Bartosik 
Sekretarz 
Monika Sekuła 
Skarbnik
Kazimierz Sochacki 
Członek
Grzegorz Necel 


Kierownik Biura ROD Wisła 
Łukasz Woźniak 
517-942-739