Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego Wisła w REJESTRACJI
STOWARZYSZENIE OGRODOWE WISŁA W REJESTRACJI

Tablica Ogłoszeń
Odczyty liczników prądu oraz wody za rok 2018 należy podać do biura ogrodu (wrzucić do skrzynki ) do dnia 30.10.2018
SO Wisła w Rejestracji
Komitet założycieliski Stowarzyszenia Ogrodowego Wisła
informuje , że wyłączenie wody na Ogrodzie zostanie wykonane w dniach 26.10.2018 do 03.11.2018
Aby prawidłowo zabezpieczyć wodociąg na okrez zimy przypomina o konieczności odkręcenia zaworów wodnych na działce w celu całkowitego spłynięcia wody do studzienek spustowych
SO Wisła w Rejestracji


Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła”
to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa, prawdopodobnie najbardziej aktywny ogród działkowy w naszym mieście. Od 2015 roku odbyły się na terenie Ogrodu niezliczone wydarzenia integrujące lokalną społeczność, urozmaicające wypoczynek, wzbogacające ofertę kulturalną i rekreacyjną Nowej Huty. W kalendarz imprez ogrodowych wpisał się już Dzień Dziecka z niezmiernie atrakcyjnym programem zabaw dla najmłodszych (możliwość zasiadania za kierownicą prawdziwego wozu strażackiego i czynnego uczestnictwa w pokazowej akcji gaśniczej). Natomiast w grudniu Święty Mikołaj przychodzi  z prezentami do ogrodowej wiaty przy alejce 15. Ponadto dla dzieci w różnym wieku organizowane są najróżniejsze warsztaty we współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywistami miejskimi. W połowie września organizujemy Dzień Działkowca, połączony z konkursem na najładniejszą działkę i prezentacją działkowych plonów. W tym roku impreza ta została nazwana Dożynkami, a wśród honorowych gości był m. in. prezydent Jacek Majchrowski oraz marszałek Grzegorz Lipiec. Dobrze układała się współpraca Ogrodu z Zarządem Dzielnicy XVIII Nowa Huta reprezentowanym przez Stanisława Moryca, a także współpraca ze Strażą Miejską. Ponadto od kilku lat uczestniczymy w festiwalu Zajrzyj do Huty, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Nad wieloma wydarzeniami
Wszystkie te imprezy zorganizowano bez uszczuplenia skromnych funduszy działkowych, bez wsparcia Polskiego Związku Działkowców, bez dotacji i grantów ze środków publicznych, o które ROD „Wisła” jako jednostka podległa PZD nie mógłby się starać. Wszystko to było możliwe jedynie dzięki wsparciu życzliwych nam ludzi, sympatyków naszego ogrodu, którzy dali wkład pracy, a często byli indywidualnymi sponsorami wyżej wymienionych imprez. Współpracujemy na zasadach non profit z kilkoma firmami z branży ogrodniczej, które były fundatorami nagród w konkursach na najładniejszą działkę. Imprezy nie odbyłyby się bez ludzi tworzących dawny zarząd ROD „Wisła”, a obecnie Komitet Założycielski Stowarzyszenia Ogrodowego „Wisła” [w rejestracji], gdyż 16 czerwca 2018 roku Walne Zebranie Działkowców ROD „Wisła” podjęło decyzję o wyodrębnieniu Ogrodu „Wisła” ze struktur PZD i powołaniu Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodowego „Wisła”. Aktualnie Komitet Założycielski jest w trakcie rejestracji Stowarzyszenia, które daje szansę kontynuowania działalności już poza krępującymi ograniczeniami wynikającymi z niesamodzielności i w ramach struktury organizacyjnej PZD.
 
Cała nasza dotychczasowa działalność jest bogato udokumentowana w materiałach fotograficznych oraz audiowizualnych, zamieszczanych na stronie facebook.com/rodwisla

Film Zima na Ogrodzie 2018
www.facebook.com/krakowdronem/videos/1982174682026112/

Film Jesień na Ogodzie Wisła 2017
www.facebook.com/krakowdronem/videos/1939252806318300/

 

 

 
 
 
Dziękujemy za odwiedziny zapraszamy ponownie Stowarzyszenie Ogrodowe Wisła w REJESTRACJI