WITAMY !
Rodzinny Ogród Działkowy Wisła PZD w Krakowie

Ogłoszenia ZarząduSzanowni Państwo
Zarząd ROD Wisła w Krakowie pragnie przypomnieć tym Państwu, którzy zapomnieli dokonać opłaty ogrodowej za 2018 r i 2019 r. o wysokości opłat, które należy wnieść, aby uniknąć windykacji należności. 
W tym celu proszę sobie sprawdzić czy Państwo posiadacie dowód wpłaty, czy przelewu, za dwa ostatnie 2 lata, aby rozwiać sobie wątpliwości.

2018 rok
Opłata za 2018 rok dla działki 240 m2   
Przy innej powierzchni liczy się: np. działka o powierzchni 295 m2 = 295 x 0,88 = 259,60 zł.
Powierzchnia 240 m2
Składka członkowska 6,00 zł.
Opłata ogrodowa 211,20 zł
Opłata inwestycyjna 100,00 zł
Zaliczka woda (działka bez wodomierza 84,00 zł)
Opłata wodna 30,00 zł
Opłata energetyczna 20,00 zł.
Śmieci 80,80 zł.
Dla działki o powierzchni 240 m2 z wodomierzem roczna opłata wynosi 448,00 zł
Dla działki o powierzchni 240 m2 bez wodomierza roczna opłata wynosi 532,00 zł
2019 rok
Opłata za 2019 rok dla działki 240 m2   
Przy innej powierzchni liczy się: np. działka o powierzchni 295 m2 = 295 x 1,00 zł x = 295,00 zł
Powierzchnia 240 m2 
Składka członkowska 6,00 zł.
Opłata ogrodowa 240,00 zł
Zaliczka woda (działka bez wodomierza 108,00 zł)
Opłata wodna 30,00 zł
Opłata energetyczna 20,00 zł.
Śmieci 74,55 zł.
Dla działki o powierzchni 240 m2 z wodomierzem roczna opłata wynosi 370,55 zł
Dla działki o powierzchni 240 m2 bez wodomierza roczna opłata wynosi 478,55 zł
Rodzinny Ogród Działkowy Wisła
Ul Klasztorna 31-977
Kraków
Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady.
Informujemy iż, dnia 14.11.2019 rok zostanie dokonany ostatni odbiór odpadów komunalnych z terenu naszego Ogrodu, tym samym informujemy o nie składaniu odpadów wokół wiaty śmietnikowej. Informujemy iż, Firma MPO Kraków przystąpi do bezpłatnego mycia oraz dezynfekcji pojemników posezonowo. 

Prosimy o wyrozumiałość i dbałość o wspólne mienie.

                              

 

           WAŻNE!!!


 

 

14 LISTOPADA KONIEC ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROD  WISŁA !!!


Zgodnie z deklaracją MPO  jaka obowiązuje dla ogródków działkowych w Krakowie ostatni odbiór śmieci z naszego ogrodu nastąpi 14 Listopada (czwartek) po tym dniu puste pojemniki  będą tylko przechowywane na ogrodzie do wiosny 2020r.  

 

W związku z powyższym  od dnia 15 listopada jest bezwzględny ZAKAZ wyrzucania  , podrzucania śmieci lub gabarytów , zaśmiecania wokół altanek śmietnikowych  przy moście i z tyłu , również na terenie całego ogrodu oraz jego otoczenia .


 

Każdy ujawniony fakt zaśmiecania będzie sprawdzany na monitoringu i  zgłaszany odpowiednim służbom. 


                                              

Zarząd ROD WISŁA 

 WAŻNE INFORMACJE DLA DZIAŁKOWCÓW  ROD” WISŁA” ZAMKNIECIE WODY NA ZIMĘ I ZADBANIE O SWÓJ WODOMIERZ I INSTALACJE 

  

Uprzejmie informuję, że z dniem 27 października 2019 r. została wstrzymania na okres do 31 marca 2019 r. dostawa wody do ogrodów działkowych. W związku z tym przypominam użytkownikom działek o zamknięciu zasuw i odkręceniu zaworów (kranów) w okresie zimowym. Nie zastosowanie do ww. zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzeń (np. pęknięcie rury na skutek niskiej temperatury), za które odpowiada użytkownik działki.


ZAMYKAMY FURTKI NA KLUCZ 


Informujemy, że od 1 listopada 2019 r. furtki do ogrodu w  będą zamykane na klucz. Działkowcom wydano klucze w ilości 1 na działkę. Jeśli istnieje potrzeba dorobienia kolejnych kluczy, działkowcy wykonują je we własnym zakresie. Dbając o bezpieczeństwo prosimy o zamykanie na klucz po każdorazowym skorzystaniu z furtki.


DBANIE O WYGLĄD ALEJEK PRZY SWOICH DZIAŁKACH  Jednocześnie przypominamy  o obowiązku utrzymywania w czystości alei ogrodowej na połowie jej szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony (art. 67 pkt 3 Regulaminu). Mając to na względzie proszę tych, co jeszcze tego nie uczynili, aby przed okresem zimowym wykosili alejki 

                     

                                             

 

ZARZĄD ROD WISŁA 

 

        WPŁATY NA INWESTYCJE OGRODZENIA 
 

       Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 05/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wszyscy Działkowcy 

ponoszą partycypację finansową w tak zwanej części wspólnej inwestycji, jaką jest REMONT OGRODZENIA, w tym opracowanie całościowego projektu.

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki wnoszą jedną opłatę 100 zł.

     W związku z powyższym osoby które do tej pory jeszcze nie wpłaciły w/w opłaty proszone są szybką wpłatę, gdyż z powodu braku środków na ten cel musimy inwestycje ogrodzenia odroczyć.   

 

W tytule wpłaty proszę podać numer działki  i koniecznie dopisek OGRODZENIE

 

                                            
Z góry dziękujemy 

                         Zarząd Rod Wisła

Przypominamy  dzierżawcom działek którzy do tej pory nie dokonali opłat za swoje działki za rok 2019 oraz opłat za prąd i wodę  o pilne wpłacanie 

RAZEM OPŁATY DLA DZIAŁKI 240m2


                        370,55 zł z wodomierzem 

                        478,55 zł bez wodomierza 


WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA         NUMER KONTA 


      95 8591 0007 0020 0000 3405 0001

                                                                   

                                                  lukaszsek.pl/ulica-stanislawy-dowgiallo/
 
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 05/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wszyscy Działkowcy ponoszą partycypację finansową w tak zwanej części wspólnej inwestycji, jaką jest REMONT OGRODZENIA, w tym opracowanie całościowego projektu.
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki wnoszą jedną opłatę 100zł.
W tytule wpłaty proszę podać numer działki  i koniecznie dopisek OGRODZENIE
 (prawy klawisz myszki zapisz jako)ZALEGŁE OPŁATY DZIAŁKOWCÓW ZA ROK 2018/2019

Informujemy, że w październiku oraz listopadzie tego roku wyślemy
ostateczne wezwania do zapłaty działkowcom
którzy nie uregulowali opłat w wymaganym terminie
tj. do 30 czerwca tego i ubiegłego roku.

Niewykonanie wezwania (w całości lub części) sprawi
że zarząd ROD podejmie działania przewidziane
w art. 36, ust. 3, pkt. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., a także
rozważy wystąpienie na drogę sądową
w celu wyegzekwowania należności.

ZARZĄD ROD

Przypominamy ponownie o obowiązku posiadania kompostownika.

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.


2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczaćw zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Śmieci z naszego ogrodu wywożone są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w czwartki (raz w tygodniu). Prosimy więc nie pozostawiać

worków na płycie betonowej, lecz przetrzymać je u siebie na działce

i wyrzucić po opróżnieniu pojemników.
Zarząd ROD Wisła

UWAGA
Upoważniony przez ZARZĄD do demontażu wodomierza i sprawdzeniu plomby i stanu licznika jest Hydraulik Ogrodu
Krzysztof Sierakowski
514-576-659
Wszelkie awarie prosimy niezwłocznie zgłaszać do Biura Ogrodu oraz bezpośrednio do Hydraulika.
Gospodarz Ogrodu
Zbigniew Łukjanowicz
666-660-942
ZARZĄD ROD WISŁA
Biuro Ogrodu
Łukasz Woźniak

Kierownik Biura

ZABEZPIECZENIE WODOMIERZY PRZED MROZEM
Zarząd ROD przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur. Wodomierz można zabezpieczyć izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów. W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience należy zwrócić uwagę na to czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona.
ZARZĄD ROD Wisła


Miło nam poinformować Zarząd ROD Wisła  1 lipca 2019 rok uczestniczył w spotkaniu UMK ul Dekerta 24 ws Dożynki Ogrodu Wisła 2019 r 
Obecni na spotkaniu 
Skarbnik Ogrodu 
Kazimierz Sochacki
Członek Zarządu 
Grzegorz Necel 
Kierownik Biura Rod Wisła 
Łukasz Woźniak  

 

Dzielnica XVIII
www.mpo.krakow.pl/aktualnosci/program-odbioru-odpadow-zielonych-i-odbior-choinek-swiatecznych-2018-harmonogram