WITAMY !
Rodzinny Ogród Działkowy Wisła PZD w Krakowie

ROK 2017 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ZTPO

Zarząd ROD Wisła w dniu 7 październik zorganizował wycieczkę do Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ZTPO