Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wisła
Wisła
Rodzinny Ogród Działkowy w Krakowie

KomunikatyFilm Zima na Ogrodzie 2018
www.facebook.com/krakowdronem/videos/1982174682026112/

Film Jesień na Ogodzie Wisła 2017
www.facebook.com/krakowdronem/videos/1939252806318300/
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Wisła
Serdecznie Zaprasza
9 czerwca godzina 10.00
Ogrodowy Dzień Dziecka

12.05.2018
Serdecznie Zapraszamy
Wszystkich seniorów i nie tylko
przewidywalny start 12.00
w programie
- Kardiobus
-Badanie poziomu cukru
- badanie ciśnienia
-Badanie wzroku pod kontem zaćmy
- badanie słuchu
- Konsultacje lekarskie
Opłaty niezależnie od ROD 
Warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla dzieci „Mali ogrodnicy w wielkim mieście”
Serdecznie zapraszamy 7 Kwietnia godzina 11.00 do13.00
wiata ogrodu aleja 15
zapisy u
Woźniak Łukasz lub lukasz471@vp.pl
(ilość miejsc ograniczona )

zzm.krakow.pl/aktualnosci/454-warsztaty-artystyczno-przyrodnicze-dla-dzieci-mali-ogrodnicy-w-wielkim-miescie.html


Serdecznie Zapraszamy Zarząd ROD Wisła
fundacja.ecotravel.pl/sprzatanie-dlubni-z-arcelormittal/

Szanowni Działkowicze,
zbliża się czas Walnego Zebrania gdzie będziemy decydować o naszych remontach, inwestycjach oraz pracach. Zachęcamy Was do aktywności i zgłaszania swoich pomysłów wraz, ze sposobem wykonania i kosztami. Wspólnie zadbajmy o naszą przyszłość.
( państwa pomysły można składać do skrzynki Biuro Ogrodu lub osobiście w biurze )Dzięki staraniom Zarządu ROD "Wisła" pojemniki "dzwony" do selektywnej zbiórki odpadów stanęły przy działkowym śmietniku. O ile to tylko możliwe, prosimy wyrzucać papier, metale, platiki (tworzywa sztuczne) i szkło do odpowiednich pojemników. Mniej odpadów w działkowym śmietniku to szansa na niższą dla działkowców opłatę śmieciową.

Witam serdecznie mała ANKIETA czy są państwo chętni na zajęcia Jogi na naszym ogrodzie ?
zapraszamy do kontaktu (lukasz471@vp.pl)
Uwaga
odbiór odpadów zielonych w naszej dzielnicy XVIII Miejsce wyznaczone pod mostem Wanda prosimy przestrzegać terminów odbioru.Uwaga Zarząd ROD Wisła prosi o przesłanie Aktualizacji danych tj 
Nr Działki
Imię nazwisko 
telefon 
adres zamieszkania 
e-mail
Aktualizację prosimy wysyłać na ogrodwisla@gmail.com lub pozostawić w skrzynce ogrodu aleja 15.


Miło nam jest poinformować, iż wyniku wieloletnich starań Zarządu ROD Wisła w dniu 20.11 Rozpoczęty został remont ulicy, Podbipięty od ul. Zagłoby w kierunku ul. Giedrojcia Wyniku remontu nie tylko mamy nową drogę, lecz i pierwsze przystanki komunikacji miejskiej pojawiły się już tuż za naszym ogrodem by ułatwić państwu dotarcie. Dziękujemy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Dzielnicy XVIII i panu przewodniczącemu Stanisław Moryc
Po interwencji zarządu Rada dzielnicy XVIII wspiera nasz Ogród
Serdecznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII - Panu 
Stanisław Moryc za pomoc w realizacji naprawy drogi
Zarząd ROD "Wisła" 
happygarden.pl/kupowac-jedzenie-dlaczego-znaczenie-polskie-alternatywy-dla-zywnosci-masowej/

 
 


Zarząd ROD Wisła informuje o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci trawy gałęzi mebli itp. Z tyłu ogrodu wszystkie przypadki naruszenia zakazu będą zgłaszane Straży Miejskiej Szanujmy własne pieniądze za wywóz śmieci zapłacą państwo.

Uwaga Aktualizacja bazy danych. Zarząd ROD Wisła zwraca się z uprzejmą prośbą o aktualizację adresu email wraz z aktualnym telefonem. Prosimy o przesłanie na naszą pocztę Imię i Nazwisko oraz nr działki. ogrodwisla@gmail.com

 

 

 Zgodnie § 136 regulaminu ROD stanowi, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września”.

W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Wolno jednak spalać pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Wynika stąd, że spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki może się odbywać od 1 maja do 30 września, ale tylko w nocy, tj. od zmierzchu do świtu.
Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców. W takim wypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. Naruszenie takiego zakazu podlega karze grzywny. Przystępując więc do spalania na działce, należy się uprzednio upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych, a tym samym - narażamy się na poważne sankcje finansowe.


Szanowni Państwo,

Od 3 kwietnia 2017 do 8 grudnia 2017 roku w Krakowie będzie kontynuowany program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin). Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy
i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 700 rano.
Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Na odwrocie ulotki znajduje się harmonogram odbioru. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze  w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój nr 17 w godzinach od 700-1500). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru.

Dziękujemy. 


!!Uwaga !!
Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściętych drzew pod Groźbą Kary.

UWAGA 
ODPADY ZIELONE WYSTAWIAMY W WORKACH
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ODBIORU 
MIEJSCE WYZNACZONE POD MOSTEM WANDY
 
Kwiecień 7,14,21,28
Maj 5,12,19,26
Czerwiec 2,9,16,23,30
Lipiec 7,14,21,28
Sierpień 4,11,18,25
Wrzesień 1,8,15,22,29
Październik 6,13,20,27
Listopad 3,10,17,24
Grudzień 1,8


 
  Nowy rok nowe możliwości Zarząd Rodzinnego Ogrodu Wisła zwraca się do państwa o wsparcie Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Chcesz pomóc to bardzo proste przynieś do biura ogrodu karmę dla zwierząt koce kołdry ręczniki itp.


 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Wisła informuje dzierżawców o corocznym jesiennym cięciu drzew i krzewów oraz przypominamy o bezwzględnym przycięciu drzew przylegających do linii wysokiego napięcia. Prowadzenie wycinek drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi jest bardzo ważnym zabiegiem eksploatacyjnym. Gałęzie wrastające w linię stanowią poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia zarówno właścicieli nieruchomości, jak i twojego sąsiada. Są też częstą przyczyną awarii i przerw w dostawach prądu. Przy silniejszych podmuchach wiatru istnieje ryzyko zerwania przewodów. Minimalne odległości drzew i gałęzi od linii elektroenergetycznych jest uzależniona od wielkości napięcia oraz rocznego przyrostu danej rośliny. Są one określone w normie PN-E-5100-1 i odpowiednio wynoszą:
• Dla linii niskiego napięcia 0.4 kV jest to 1,0 m + pięcioletni przyrost,
 
• Dla linii średniego napięcia 15-30 kV jest to 2,6 m + pięcioletni przyrost,
 
• Dla linii wysokiego napięcia 110 kV jest to 3,23 m + pięcioletni przyrost.
 
W przypadku drzew owocowych lub ozdobnych, podlegających przycinaniu, strzyżeniu, itp. warto te odległości powiększyć co najmniej o 1,0 m.mpo.krakow.pl/elektrobrygada/jak-to-zrobic
  

Uwaga specjalna oferta dla naszego ogrodu zapraszamy zapisy na zakup obrzeży poprzez Biuro Ogrodu.


www.facebook.com/ANMAX-sc-1468597790063368/
Zapraszamy na zakupy specjalnie dla naszego ogrodu promocyjne ceny produktów AGRECOL


                                 
 


Wjazd na teren ogrodu możliwy jedynie po wcześniejszym 
( co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem )
telefonicznym ustaleniu daty i godziny otwarcia bramy ogrodu oraz uzyskania pozwolenia 
ZARZĄDU 

tel. 694 827 791

 

Do wiadomości członków ROD, Wisła’’
Zasady gospodarowania odpadami na terenie ROD, Wisła’’
 
1.Odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin (trawy, liście, chwasty) działkowiec MA OBOWIĄZEK KOMPOSTOWAĆ.
 
2. Działka MUSI BYĆ wyposażona w kompostownik.
 
3. Odpady komunalne (papier, butelki, art. Spożywczych) należy wrzucać do pojemników komunalnych.
 
4. Na terenie ROD, Wisła’’ OBOWIĄZUJE BEZWZGLEDNY ZAKAZ pozostawiania odpadów komunalnych oraz zielonych poza ogrodzeniem ogrodu lub na terenach przylegających.
 
5. Odpady budowlane, sanitarne, meble, lodówki, telewizory, oraz inne odpady dzierżawca zobowiązany jest do wywiezienia na miejskie składowisko odpadów w Baryczy lub do lamusowi.
 
6. Dopuszczalne jest pozostawienie odpadów zielonych w workach do tego celu przeznaczonych jedynie w miejscach i terminie ustalonym z
MPO.
 
7. Harmonogram odbioru oraz miejsce składowania będą podane do wiadomości działkowców na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie.
 
W przypadku łamania powyższych zasad będą kierowane zawiadomienia do odpowiednich służb porządkowych oraz stosowane kary finansowe i statutowe DO WYPOWIEDZENIA UMOWY DZIERŻAWY WŁĄCZNIE
 

Wszyscy działkowicze na hasło ROD Wisła otrzymują 20% rabatu na usługę naprawy komputerów, laptopów, tabletów w Centrum Serwisowym TANIE NAPRAWIANIE mieszczącym się na os.Kolorowym 10 telefon kontaktowy  
12 446 68 68  
e mail kontakt@tanienaprawianie.pl

www.tanienaprawianie.pl/index.php


                                           
 
         Szanowni działkowcy prosimy o kulturalne parkowanie na parkingach ogrodowych.Pamiętajcie o innych.
 
                         !!!!!UWAGA!!!!!


Apel do właścicieli altan.


Kradzieże plonów, jak również włamania dokonywane do domków, altan, pomieszczeń gospodarczych oraz innych obiektów położonych na terenach ogrodów działkowych, to wciąż uciążliwość, która dręczy właścicieli i gospodarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Policjanci stale podejmują działania prewencyjne i operacyjne, których celem jest organizowanie tego typu zdarzeń. Nie będą oni jednak do końca skuteczni w walce z przestępcami. Czynny udział właścicieli, zarządców, …, tworzących określone społeczności lokalne ma niebagatelny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i zahamowanie tego typu zjawisk.

MUSISZ PAMIĘTAĆ BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO MIENIA ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD CIEBIE!

1. W domach, altanach, pomieszczeniach gospodarczych pozostawiaj jak najmniej przedmiotów wartościowych. 
2. Drzwi i okna wyposaż w dobre zamki rygle i zasuwy – nie zapominaj ich używać!!!! 
3. O swojej nieobecności informuj sąsiada- bądź inicjatorem tworzenia stałej pomocy międzysąsiedzkiej. 
4. Oznakuj swoje narzędzia, przedmioty, rzeczy – umożliwisz ich identyfikację. 
5. Zwracaj uwagę na osoby obce w Twoim otoczeniu, zapamiętaj rysopis, ubranie, czym się porusza. 
6. Kontaktuj się ze swoim dzielnicowym, informuj go o swoich spostrzeżeniach i wątpliwościach. Mogą one mieć wpływ na zapobieżenie przestępstwu, ułatwić zatrzymanie sprawcy i odzyskać Twoje mienie!!!!

UJAWNIŁEŚ WŁAMANIE
– nie wchodź do środka
– nie sprzątaj
– nie naprawiaj uszkodzeń
– unikaj zbędnego dotykania rzeczy
– powiadom Policję
– nie zacieraj śladów na zewnątrz altany

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WPŁYWAJ NA SWOJE OTOCZENIE!!!!
PAMIĘTAJ!!!! OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA

– będąc na działce nie zostawiaj dokumentów, telefonu i innych przedmiotów wartościowych bez zabezpieczenia 
– nie zawieszaj ich na drzewach 
– nie zostawiaj ich na ławce przed altaną, lepiej zostawić w altanie i zamknąć drzwi 
– zwróć uwagę na osoby przebywające na terenie ogrodów działkowych – może to złodzieje robią rozpoznanie


us

                 

Dziękujemy za odwiedziny zapraszamy ponownie Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wisła