Wisła
Rodzinny Ogród Działkowy w Krakowie

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ZTPO

Zarząd ROD Wisła w dniu 7 październik zorganizował wycieczkę do Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ZTPO