Wisła
Rodzinny Ogród Działkowy w Krakowie

Modernizacja sieci głównej prądu.

ROD "Wisła", inwestycja przeprowadzana przez Zarząd po sierpniowej uchwale nadzwyczajnego walnego zebrania działkowców.