Wisła
Rodzinny Ogród Działkowy w Krakowie

Jubileusz 50-lecia Ogrodu "Wisła"